|

Zmiany w dokumentacji konkursowej!

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zmiany w dokumentacji konkursowej dotyczą poniższych dokumentów:

  1. umowa - par. 3 ust. 10 pkt 3 (dostosowanie do zapisu w regulaminie, przewodniku po ocenie wniosku i instrukcji do wniosku o wybór) i par. 7 ust. 5 (usunięcie sprzeczności między dotychczasowym zapisem w tym miejscu a zapisem w par. 15 ust. 1 pkt 6); do pobrania
  2. zał. 4 do wniosku o refundację – pkt 14; do pobrania
  3. instrukcja do wniosku o wybór operacji - s. 15 (szczegółowe zasady wypełniania załączników); do pobrania
  4.  instrukcja do wniosku o refundację - s. 3 pkt 12. do pobrania

Do pobrania Umowa o współpracy partnerów KSOW przy realizacji operacji.

Do pobrania Informacja o sposobie podzielenia między województwa grupy docelowej operacji realizowanej na poziomie krajowym.