Kontakt

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce