Kontakt

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce             

Robert Mazur- kierownik, 41/ 342-17-50
e-mail: Robert.Mazur@sejmik.kielce.pl

Rafał Błoński, 41/ 342-16-67
e-mail: Rafal.Blonski@sejmik.kielce.pl
w sprawach dot. realizacji Planu działania

Agnieszka Juszczyk, 41/ 342-15-81
e-mail: Agnieszka.Juszczyk@sejmik.kielce.pl
w sprawach dot. Pomocy Technicznej, realizacji Planu komunikacyjnego, realizacji Planu działania, w sprawach dot. portalu

Agnieszka Stąpór, 41/ 342-16-67
e-mail: Agnieszka.Stapor@sejmik.kielce.pl
w sprawach dot. Pomocy Technicznej, realizacji Planu działania