|

Smaki Gęsiny – przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny

gęś biała

Konkurs kulinarny „Smaki Gęsiny” odbędzie się 15 października 2023 r. w Parku Etnograficznym              w Tokarni, w godz. 11.00-16.00.

Celem konkursu jest promocja gęsiny, jako atrakcyjnego produktu dziedzictwa kulinarnego.

W konkursie wezmą udział Koła Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego. Zaprezentują swoje propozycje dań z gęsiny w Spichlerzu z Rogowa. Przyrządzone potrawy oceni komisja konkursowa. Udział Kół w konkursie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu przyrządzania gęsiny oraz wymiany doświadczeń kulinarnych. Organizacja konkursu jest okazją aby dotrzeć z wiedzą na temat tradycji hodowli oraz konsumpcji polskiej gęsi Regionu Świętokrzyskiego do grup najbardziej zainteresowanych. Konkurs pozwoli także pokazać niezwykłą różnorodność kulinarną regionu świętokrzyskiego.

Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty „Darcie pierza” w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich Korytniczanki. Prezentacja dawnej obrzędowości ludowej w tej formie jest elementem służącym zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.