|

„Zrównoważony rozwój zgodne z Europejskim Zielonym Ładem i Krajowym Planem Strategicznym szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operację KSOW, która polega na zorganizowaniu jednodniowej konferencji na temat  „Zrównoważony rozwój zgodne z Europejskim Zielonym Ładem i Krajowym Planem Strategicznym szansą dla rozwoju obszarów wiejskich.”

Konferencja odbędzie się w Sandomierzu z udziałem rolników, sadowników i liderów działających na rzecz obszarów wiejskich: z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Celem operacji jest dostarczenie grupom odbiorców wiedzy z zakresu nowych produktów, technologii, usług i dobrych praktyk stosowanych w zielonej transformacji oraz zrównoważonej produkcji rolniczej, z uwzględnieniem celów środowiskowych Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Dzięki działaniom komunikacyjnym Stowarzyszenia AGROEKOTON, które ma siedzibę w Sandomierzu, będzie kreowany wizerunek regionu świętokrzyskiego, jako wiodącego w Polsce we wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań, zgodnych z wymaganiami rynku i Unii Europejskiej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.