|

Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W imieniu Organizatorów zapraszamy na konferencję "Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich". Konferencja odbędzie się w dniu 20.10.2022 w Sandomierzu, Hotel Mały Rzym ul. Stefana Okrzei 9 w godzinach 10:00-16:30. Rejestracja na konferencję poprzez formularz: https://www.agroekoton.pl/formularz-zgloszeniowy/

Ramowy program:

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-16:30 Konferencja

Wprowadzenie: dr Mirosław Korzeniowski, Prezes zarządu, Stowarzyszenie AGROEKOTON oraz Maria Sikorska, dziennikarka, autorka programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją"

Prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów AGROEKOTON i zaproszonych gości m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Obiad, podsumowanie konferencji i zakończenie wydarzenia.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja posterów na stoiskach promocyjnych zaproszonych podmiotów, współpracujących z AGROEKOTON. Po wykładach uczestnicy będą mieli możliwość udziału w rozmowach i dyskusjach z gronem ekspertów w zakresie: redukcji stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin optymalizacji nawożenia nowoczesnych technologii w sadownictwie zachowania bioróżnorodności wymogów Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.