|

„Zielony ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027”

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. Zielony ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027”

W ramach projektu w dniu 17.05.2022 r. zorganizowana zostanie konferencja, której w której uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowanych  w  pracę w gospodarstwie rolnym, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami jakie proponuje  Unia Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie. Jak będzie wyglądało wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym  i leśnym. Europejski Zielony Ład stawia wiele wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich obszarach polityki oraz gospodarki, w tym dla sektora rolnego.  Wprowadza  nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. Konferencja przybliży możliwości  stosowania dobrych praktyk na obszarach wiejskich. Podejmowanie wspólnych działań. Zwiększy to wypracowanie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz  ochrony środowiska i klimatu. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów odnośnie planowanych konkretnych rozwiązań na rzecz środowiska i klimatu, które w dużym zakresie pozostają w gestii poszczególnych krajów członkowskich, ze względu na zróżnicowaną specyfikę rolnictwa. Ochrona środowiska i klimatu to przedsięwzięcie dość kosztowne, należy stosować dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, podejmować realizacje wspólnych inwestycji, które jednocześnie przyczynią się do wykorzystania dość drogich nowoczesnych technologii w rolnictwie, a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu. Realizacja wspólnych inwestycji, przy zaawansowanych, drogich technologiach to przyszłość rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.