|

„Zastosowanie topinamburu w gospodarstwie rolnym i domowym”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Zastosowanie topinamburu w gospodarstwie rolnym i domowym”.  W ramach projektu w dniach 13-15.09.2021r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększanie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie uprawy i wykorzystania topinamburu oraz możliwości pozyskania dla niego rynków zbytu, dostarczenie praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania sadzonek topinamburu uprawiania oraz kontraktowania i skupu.

W trakcie wydarzenia odbędą się wykłady, warsztaty oraz zajęcia terenowe w gospodarstwie rolnym zajmującym się uprawą topinamburu. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie tworzenia sieci partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana bezpośrednio w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.  Przyczyni się to do natychmiastowych efektów poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie uprawy, przetwórstwa i wykorzystania topinamburu w gospodarstwie rolnym. Ważnym elementem operacji będą warsztaty kulinarne.

Wyjazd studyjny umożliwi nawiązanie nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz rozpowszechnianie rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W efekcie uzyskanej wiedzy od ekspertów powstanie więcej nowych gospodarstw uprawiających topinambur oraz zwiększy się wiedza rolników już uprawiających te roślinę.

Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się uprawą topinamburu to bardzo ważny składnik procesu edukacyjnego – uczenie przez doświadczenie w trakcje, którego można uzyskać, odpowiedzi na pytania, które między czasie powstaną, między innymi na temat sposobu uprawy topinamburu, przetwarzania i wykorzystania w rolnictwie oraz bogatych właściwości zdrowotnych.

Ważnym elementem operacji będą warsztaty kulinarne poprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich.