|

Wizyta studyjna w śląskich LGD

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W dniach 10 – 12 października 2022 r. LGD „Żywiecki Raj” gościła przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego i śląskiego. Pierwszy dzień rozpoczął się od prezentacji Magdaleny Czuderny – Specjalisty ds. animacji projektów z LGD „Żywiecki Raj”, która zaprezentowała projekty zrealizowane przez żywiecką grupę dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt: Marka Lokalna „Żywiecki Raj” - więcej o projekcie na stronie internetowej dostępnej pod linkiem. W jego ramach prowadzona jest m.in. certyfikacja lokalnych produktów i usług, baza lokalnych twórców, artystów i rzemieślników, baza produktów lokalnych. Prezentacja ta wywołała żywą dyskusję o sposobach i mechanizmach wspierania przedsiębiorczości lokalnej oraz głównych czynnikach mających wpływ na podejmowane takie działania przez LGD.

 

Dzień drugi poświęcony był wizytom studyjnym w podmiotach, które na swoją działalność uzyskały wsparcie za pośrednictwem LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pierwszym miejscem było Centrum Astronomiczne prowadzone przez Organizację Pożytku Publicznego Stowarzyszenie POLARIS. Organizacja uzyskała wsparcie z LGD na realizację projektu „Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym”, w ramach którego na poddaszu budynku szkolnego powstała w pełni wyposażona sala szkoleniowo-konferencyjna. Realizacja projektu, o którym więcej na stronie internetowej dostępnej pod  linkiem, uzupełniła ofertę stowarzyszenia organizacji zajęć lekcyjnych organizowanych m.in. dla młodzieży szkolnej w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie POLARIS prowadzi również symulator modułu stacji kosmicznej, który uczestnicy wizyty studyjnej mogli zwiedzić.

Kolejnym punktem programu było Pszczelarskie Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone przez Stowarzyszenie Beskidzkie Trutnie, którego powstanie zostało sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”. Stowarzyszenie w ramach otrzymanego wsparcia stworzyło miejsce do apiterapi oraz pasiekę. Ponadto, co jest bardzo ważne, organizacja ta korzystając ze wsparcia LGD na terenie centrum pszczelarskiego organizuje wiele wydarzeń o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym.

Ostatnim punktem programu tego dnia było spotkanie z panią Sabiną Jurasz, która w ramach tzw. premii otrzymała z LGD „Żywiecki Raj” wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach Pracowni Mody Regionalnej. Zaprezentowana działalność prowadzona przez młodą beneficjentkę wsparcia LGD wzbudziła bardzo duże zainteresowanie uczestników wizyty.

Trzeci dzień poświęcony został wymianie doświadczeń grup z obu województw związanych z aktywizacją mieszkańców.