|

Uprawa i wykorzystanie dyni w przetwórstwie jako kierunek rozwoju gospodarstw rolnych

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Uprawa i wykorzystanie dyni w przetwórstwie jako kierunek rozwoju gospodarstw rolnych”. W ramach projektu w dniach 05-08.09.2021r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie uprawy i wykorzystania dyni.

Wykłady z zakresu uprawy i wykorzystania dyni pozwolą spojrzeć na rolnictwo z różnych perspektyw w jego najważniejszych przykładach. Bogata wiedza teoretyczna z tego zakresu zostanie bezpośrednio przekazana producentom rolnym i rolnikom, a tym samym wpłynie na lepszy sposób gospodarowania obszarów wiejskich. Jednocześnie realizacja operacji zachęci do działania i pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi w nadchodzącej przyszłości.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie  tworzenia sieci partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich

Nabyta wiedza na temat uprawy i  wykorzystania dyni pozwoli producentom rolnym i rolnikom reprezentującym województwo świętokrzyskie, na rozwinięcie i szersze wykorzystanie jej na obszarach wiejskich. Jednocześnie realizacja operacji zachęci do działania i pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi. 

 W trakcie realizacji projektu uczestnicy wyjazdu studyjnego wezmą udział w zwiedzaniu  farmy dyniowej oraz wezmą udział w warsztatach kulinarnych, podczas których będzie wykorzystywana dynia.

Wyjazd studyjny będzie więc doskonałą formą prezentacji,  praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk z realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020 do podejmowania działań związanych z uprawą i  wykorzystaniem dyni jako szansy na budowanie dochodowej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.