|

Truskawka bielińska- szansą na zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. ”Truskawka bielińska - szansą na zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych"

W ramach projektu w dniach 25-26.05.2023 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej w zakresie uprawy truskawki. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konferencja z zakresu uprawy truskawki będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. W efekcie uzyskanej wiedzy od eksperta powstanie więcej nowych gospodarstw uprawiających truskawkę oraz zwiększy się wiedza rolników już uprawiających tę roślinę.

Nabyta wiedza na temat uprawy truskawki pozwoli producentom rolnym i rolnikom reprezentującym województwo świętokrzyskie, na rozwinięcie i szersze wykorzystanie jej na obszarach wiejskich. Jednocześnie realizacja operacji zachęci do działania i pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi. 

 W trakcie realizacji projektu uczestnicy wyjazdu studyjnego wezmą udział w zwiedzaniu  gospodarstwa zajmującego się uprawą truskawki i stosującego system nawadniania kropelkowego.

Wyjazd studyjny będzie więc doskonałą formą prezentacji, praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk z realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020 do podejmowania działań związanych z uprawą truskawki jako szansy na zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.