|

„Smaki Gęsiny – przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny”

Konkurs kulinarny „Smaki Gęsiny” odbędzie się 16 października 2022 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni, w godz. 11.00-16.00.

Celem konkursu jest promocja gęsiny, jako atrakcyjnego produktu dziedzictwa kulinarnego.

W konkursie wezmą udział Koła Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego. Zaprezentują swoje propozycje dań z gęsiny w Spichlerzu z Rogowa. Przyrządzone potrawy oceni komisja konkursowa. Udział Kół w konkursie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu przyrządzania gęsiny oraz wymiany doświadczeń kulinarnych. Organizacja konkursu jest okazją aby dotrzeć z wiedzą na temat tradycji hodowli oraz konsumpcji polskiej gęsi Regionu Świętokrzyskiego do grup najbardziej zainteresowanych. Konkurs pozwoli także pokazać niezwykłą różnorodność kulinarną regionu świętokrzyskiego.

Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty z plastyki obrzędowej „Idą gąski gęsiego i piórka gubią”, które zrealizuje edukatorka Joanna Biskup-Brykczyńska. Koło Gospodyń Wiejskich Korytniczanki zaprezentują pokaz obrzędowy „Darcie pierza”. Prezentacja dawnej obrzędowości ludowej w formie warsztatów jest elementem służącym zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.