|

Sadownicze Wyzwania 2023

drzewa owocowe w sadzie

W ramach operacji „Sadownicze Wyzwania 2023” partner KSOW Leaf Media zorganizował konferencję towarzyszącą Sandomierskim Spotkaniom Sadowniczym - największemu branżowemu wydarzeniu sadowniczemu w województwie świętokrzyskim. Program konferencji został opracowany przez zespół praktyków z długoletnim doświadczeniem w branży, a prelegentami byli czołowi eksperci branżowi, przedstawiciele organizacji branżowych, naukowcy oraz doradcy sadowniczy.

Operacja ułatwiła przygotowanie się branży sadowniczej do nowych warunków  i wytycznych środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu i Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnictwo jest jedną z branż, która może mieć znaczący udział w ograniczaniu negatywnych zmian środowiskowych. W Polsce ważnym sektorem rolnictwa jest profesjonalne sadownictwo, główna branża rolnicza w rejonie świętokrzyskim.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji rolniczych i sadowniczych, a przede wszystkim liczni przedstawiciele samych sadowników, głównie z województwa świętokrzyskiego, ale także z województw ościennych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.