|

Realizacja operacji pn. „Soja – alternatywa w produkcji roślinnej dla rolników”

Ziarna soi

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Soja – alternatywa w produkcji roślinnej dla rolników”. W ramach projektu w dniach 04-05.10.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny połączony z konferencją, których celem jest wzrost wiedzy wśród mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i kreatywności w zakresie uprawy soi.

Wykłady z zakresu uprawy soi pozwolą spojrzeć na rolnictwo z różnych perspektyw w jego najważniejszych przykładach. Bogata wiedza teoretyczna z tego zakresu zostanie bezpośrednio przekazana producentom rolnym i rolnikom, a tym samym wpłynie na lepszy sposób gospodarowania.

W trakcie realizacji projektu nabyta wiedza na temat uprawy soi, pozwoli aktywnym producentom rolnym i rolnikom reprezentującym województwo świętokrzyskie, na rozwinięcie i szersze wykorzystanie jej na obszarach wiejskich. Jednocześnie realizacja operacji zachęci do działania i pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi. 

Uczestnicy konferencji wezmą udział w zwiedzaniu poletek doświadczalnych soi w województwie lubelskim w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w miejscowości Czesławice. Dzięki realizacji operacji wsparty zostanie rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podniesiony zostanie poziom wiedzy i umiejętności, a także upowszechniona zostanie wiedza w zakresie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. Projekt wspomoże również promocję jakości życia na wsi lub promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, jednocześnie upowszechniając wiedzę w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Docelowo działania projektowe będą zmierzały do tego, aby rozwinąć uprawę soi na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz pokazać osobom zainteresowanym, przede wszystkim rolnikom przykłady dobrych i owocnych technologii prowadzenia doświadczeń  z udziałem tej rośliny.

Wyjazd studyjny połączony z konferencją będzie doskonałą okazją do wymiany i upowszechniania wiedzy,  doświadczeń a także poznaniem i rozpowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.