|

Realizacja operacji pn. „Letnie pokazy czereśniowe”

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Celem głównym operacji jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy sadowników w zakresie ogrodnictwa zrównoważonego oraz sposobów na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw, w szczególności poprzez wprowadzenie lub rozwój zrównoważonej uprawy czereśni.

Celami szczegółowymi są:

  • zapoznanie uczestników z najnowszymi europejskimi trendami w zakresie, zrównoważonej produkcji owoców z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności,
  • wprowadzenie do ważnych z punktu widzenia polskich sadowników założeń i wymogów nowych strategii unijnych Od pola do stołu i Bioróżnorodność,
  • promocja zakładania plantacji czereśni jako sposobu na rozwój przedsiębiorczości                                                         i wzrost rentowności gospodarstw ogrodniczych,
  • zapoznanie ze sposobami na poprawę jakości i plonowania czereśni, poprzez dobór, odpowiednich odmian i skuteczne stosowanie zabiegów uprawowych, uwzględniających zasady zielonej gospodarki,
  • prezentacja innowacyjnych technologii stosowanych w sadownictwie.

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji to 47 650,00 zł.
Operacja jest realizowana wraz z Partnerami Świętokrzyską Izbą Rolniczą i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy.
Operacja jest realizowana w formie szkolenia pn. „Zrównoważona uprawa czereśni szansą na poprawę rentowności gospodarstwa sadowniczego”, w którym udział weźmie 200 sadowników, mieszkańców obszarów wiejskich, z województwa świętokrzyskiego, głównie           z powiatu sandomierskiego.

Informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.