|

„Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych informuje,
że przystąpił do realizacji operacji pn:

„Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 66 000,00 zł

Operacja mająca na celu rozpropagowanie wiedzy na temat tradycji chowu gęsi kieleckiej
w małych gospodarstwach rolnych oraz zainteresowanie mieszkańców wsi przywróceniem tej tradycji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, że w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi z zakresu tradycji chowu gęsi kieleckiej
    w małym gospodarstwie rolnym oraz zainteresowanie mieszkańców wsi przywróceniem tradycji chowu gęsi kieleckiej,
  • zaznajomienie uczestników operacji z wiedzą teoretyczną w zakresie historii chowu
    i rodzimych ras zachowawczych gęsi oraz praktycznym chowem gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.