|

Promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na wyjazd studyjny w ramach operacji nt: „Promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Plan operacyjny na lata 2020 – 2021. Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 14-16.10.2020r.

Miejscem wyjazdu studyjnego są gospodarstwa ekologiczne w  województwie podkarpackim. Trzydniowy wyjazd studyjny przewidziany jest dla 35 osób. Adresowany jest dla mieszkańców obszarów wiejskich w tym rolników ekologicznych oraz rolników chcących przystąpić do rolnictwa ekologicznego , pracowników instytucji publicznych i prywatnych, doradców, instytucji wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego. Celem operacji jest zapoznanie 35 uczestników z innowacyjnymi technikami i technologiami produkcji i przetwórstwa żywności wysokiej jakości wyprodukowanej metodami ekologicznymi. Udział w wyjeździe jest nieodpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, dydaktykę oraz ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki (parking ŚODR Modliszewice ul. Piotrkowska 30) uczestnicy finansują we własnym zakresie.

 Zgłoszenia należy:

  • w formie papierowej składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie z dopiskiem „Wyjazd studyjny
  • faksem na numer 41 372  34 86
  • w formie skanu przesłać na adres ekologia@sodr.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 października 2020r .

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator może dokonać wyboru uczestników na wyjazd poprzez komisyjne losowanie kart zgłoszenia. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

KARTA UCZESTNICTWA

HARMONOGRAM

Więcej informacji:
Małgorzata Kucharska
41 372 2284/86

malgorzata.kucharska@sodr.pl

Anna Pilarska
41 3722284/86
anna.pilarska@sodr.pl