|

„Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023 realizuje operację pn. „Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady”. W ramach projektu w dniach 09-12.10.2022 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej rolników oraz osób aktywnych w środowisku wiejskim z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych
i kulturowych regionu oraz tworzenia i promocji produktów turystycznych celem prowadzenia dochodowej działalności gospodarczej. Uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące projekty zrealizowane przez beneficjentów ze środków PROW 2014-2020: „Utworzenie niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach”, którego podstawą jest przetwarzanie produktów rolnych w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego. Zadaniem inkubatora jest wsparcie rolników z mikro i małych gospodarstw oraz mieszkańców obszaru chcących produkować przetwory z płodów rolnych
i produktów lokalnych a także przetwarzając surowiec pochodzący ze zbiorów ze stanu naturalnego. Kolejnym projektem, który zostanie zaprezentowany uczestnikom wyjazdu będzie Bieszczadzki elektryk, który rozwozi turystów po największych atrakcjach turystycznych Ustrzyk Dolnych i okolic. Kolejna wizyta będzie u przedsiębiorcy zajmującego się kowalstwem artystycznym, prowadzącym warsztaty z metalu oraz tworzący niezwykłe dzieła sztuki przy użyciu stali wykorzystując przy tym  odpady do recyklingu. Na koniec uczestnicy odwiedzą Pracownię Detali Artystycznych, gdzie oprócz prowadzonej galerii, sklepu i wystaw odbywają się różnego rodzaju spotkania kulturalne, wykłady z zakresu turystyki i ekoturystyki, warsztaty ceramiczne, zielarskie, malowania na szkle oraz malowania tkanin.
Wyjazd studyjny będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń a także do poznania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczego wykorzystania potencjału lokalnego oraz walorów turystycznych w budowaniu produktów turystycznych, a co za tym idzie dochodowej działalności gospodarczej. Przedstawiciele świętokrzyskich rolników będą mieli okazję naocznie zobaczyć, że turystyka, w tym ekoturystyka i produkty turystyczne są ogromną szansą rozwoju obszaru na którym występuje brak tradycji przemysłowych oraz brak dużych zakładów pracy. Wyjazd będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, w tym handlowo-gospodarczych, wymiany doświadczeń oraz rozpowszechniania rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.