|

LEADER – inicjatywa wspierająca aktywizację społeczności wiejskich

LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 r. Jej istotą jest włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. Inicjatywa LEADER została wdrożona do PROW 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z cyklu sześciu filmów pt. "LEADER".