|

Kosz przysmaków dla dzieciaków

1 września 2021 r. o godz. 13.00 w Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się wydarzenie "Kosz przysmaków dla dzieciaków". Na jego inaugurację zostali zaproszeni przedstawiciele oraz dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych w Województwie Świętokrzyskim. Na scenie goście zostaną powitani przez organizatorów, następnie będą zwiedzać skansen w trzech grupach. Dla wszystkich uczestników zostaną przygotowane trzy rodzaje warsztatów i lekcji muzealnych: Dawne gry i zabawy, Warsztaty z budownictwa ludowego oraz Strój ludowy regionu świętokrzyskiego. Dzieci będą miały okazję obejrzeć strój, który zostanie prezentowany na modelach a jego elementy omówione przez etnografa Muzeum Wsi Kieleckiej. Goście zostaną poczęstowani ziemniakami z ogniska. Dzieciom zostaną wręczone kosze (88 sztuk) z regionalnymi przysmakami zakupionymi od naszych lokalnych producentów, m.in. nabiał, wędliny, dżemy, miody. Na scenie opowiedzą oni o walorach zdrowotnych swoich produktów a opiekun Sieci Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie opowie także o idei członkostwa.

Akcja „Kosz przysmaków dla dzieciaków” ma za zadanie umożliwić dzieciom dostęp do kultury, edukacji etnograficznej oraz dziedzictwa kulinarnego Regionu Świętokrzyskiego a także zapoznanie ich z ideą zdrowej regionalnej żywności.