|

Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje” – rolniczy handel detaliczny

trzy rodzaje kaszey: jaglana,gryczana i jęczmienna

Po raz szósty Świętokrzyska Izba Rolnicza jest organizatorem Konkursu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego o nazwie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” rolniczy handel detaliczny - VI edycja.

Uczestnikami konkursu są właściciele gospodarstw rolnych, głównie kobiety, które przetwarzają produkty z gospodarstw rolnych.

 W roku 2023 produkty w  Konkursie podzielone zostały na dwie kategorie:
I . Ciasta oferowane do sprzedaży- codzienne i wykwintne,

II. Miody i kasze.

Do Konkursu zapraszamy zarówno tych, którzy już działają w ramach RHD, jak i tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto. Udział w konkursie jest także możliwością sprawdzenia swojego produktu i wymiany informacji między uczestnikami. Działamy w oparciu o Regulamin Konkursu a wszystkie niezbędne szersze informacje można uzyskać w Biurach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego oraz w broszurze, którą rozdajemy przy rejestracji, wydaną specjalnie na potrzeby konkursu.

Konkurs został ogłoszony za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w kontakcie bezpośrednim z potencjalnymi uczestnikami. Pierwszy etap powiatowy to wybór uczestników do finału wojewódzkiego. Zgłoszenia (opisane w Regulaminie) do 9.sierpnia 2023r. Finał wojewódzki odbędzie się 21 sierpnia br. o czym zakwalifikowanych uczestników poinformujemy w szczegółach.

Zwracamy także Państwa uwagę na to, że w konkursie bierze udział określony produkt lub przetwór aby komisja mogła ocenić degustując, ale w rolniczym handlu detalicznym możliwa jest sprzedaż także produktów nie przetworzonych a tylko przygotowanych do sprzedaży np. surowych produktów jak kasze, owoce, warzywa, mleko, śmietana, jaja. Przygotowanie degustacji jest tylko formą przedstawienia produktu w konkursie.

Oceny produktów w finale wojewódzkim dokona Komisja powołana przez dyrektora Biura ŚIR . Wyboru produktów do finału wojewódzkiego dokonają pracownicy ŚIR, pod przewodnictwem koordynatora zadania. W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i formularz RODO, które (2 ost) należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do biura ŚIR, zgodnie z regulaminem.

W konkursie przewidziane są cenne nagrody, które zostaną wręczone  po ocenie i rozstrzygnięciu Komisji.

Konkurs jest zadaniem realizowanym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach pomocy Unii Europejskiej z PROW na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://www.sir-kielce.pl/index.php/1472-konkurs-kuchnia-swietokrzyska-czaruje-vi-edycja

 

                                        Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
                                                                               Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.