|

Fertygacja – nowoczesną techniką nawożenia roślin, generującą produkty o wysokiej wartości biologicznej

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Fertygacja – nowoczesną techniką nawożenia roślin, generującą produkty o wysokiej wartości biologicznej”.

W ramach projektu, w dniach 05-07.07.2022r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do Skarżyska Kamiennej i okolic, którego celem jest przedstawienie dobrego przykładu zastosowania fertygacji, dzięki której następuje precyzyjne dozowanie nawozu w postaci roztworu do systemu korzeniowego roślin wraz z wodą niezbędną do nawadniania, co pozwala na zwiększenie plonów i uzyskanie produktów o wysokiej wartości biologicznej oraz na ograniczenie zużycia negatywnie oddziałujących na środowisko nawozów.

W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni, pracownicy ŚIR oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Projekt ma na celu zachęcenie do wprowadzenia nowego, bardziej wydajnego sposobu nawożenia roślin w rodzimych gospodarstwach domowych, jakim jest fertygacja.

Uczestnikom wyjazdu zostaną zaprezentowane praktyczne strony zastosowania fertygacji.

Poprzez wyjazd studyjny do gospodarstw stosujących fertygację w praktyce, uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat korzyści, jakie niesie ze sobą taka forma nawożenia roślin. Zwiększy to udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Będzie ponadto doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnej uprawy roślin, agrotechniki czy techniki rolniczej oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań zapewniających stabilne i dobre jakościowo plony.

https://www.hb-system.pl/files/985050731/211-uprawa-linia.jpg

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.