|

„Apiturystyka i apiterapia szansą na zwiększenie atrakcyjności gospodarstw pasiecznych w województwie świętokrzyskim”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Apiturystyka i apiterapia szansą na zwiększenie atrakcyjności gospodarstw pasiecznych w województwie świętokrzyskim”.

W ramach projektu, w dniach 17-18.08.2023r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do zlokalizowanej na terenie nowosądecczyzny, zaawansowanej technologicznie pasieki pokazowej „Sądecki Bartnik”, gdzie Właściciele z powodzeniem prowadzą apiturystykę łącząc ją z apiterapią.

Gospodarstwo Pasieczne jest unikatowe pod względem ilości świadczonych w jednym kompleksie usług związanych z szeroko rozumianą tematyką pszczelarstwa. Znajdują się tu bowiem najciekawsze i najbardziej różnorodne oferty apiturystyczne, tworzone z pasją i sukcesywnie rozwijane. Uczestnicy projektu odbędą m.in.: wizytę do Muzeum Pszczelarstwa, prezentującym ponad 100 różnorodnych uli, gdzie ekspozycja muzealna wzbogacana jest sukcesywnie o nowe eksponaty z kraju i zagranicy, obejmując także kolekcję dawnego sprzętu pszczelarskiego. Kolejnymi elementami przygotowanymi dla odbiorców projektu będą warsztaty pszczelarskie, w tym z wyrobu świec z węzy pszczelej, czy też ze znajomości produktów pszczelich w codziennej diecie człowieka, degustacja miodów, zwiedzanie pasiek oraz zwierzyńca, jak również seanse inhalacyjne w apidomkach. Te atrakcje dadzą możliwość wdrożenia we własnych gospodarstwach zaobserwowanych praktyk, oraz podjęcia w nich innowacyjnych działań związanych z pszczelą  turystyką, co daje szansę na zwiększenie atrakcyjności gospodarstw pasiecznych w woj. świętokrzyskim.

W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, pszczelarze, właściciele pasiek, pracownicy ŚIR oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 Projekt ma na celu zachęcenie do wprowadzenia nowej formy turystyki promującej api-produkty i api-usługi oraz uświadomienie odbiorcom projektu, ze pszczela turystyka to doskonała metoda promocji pasieki, niosąca za sobą zarówno dywersyfikację dochodów, jak również zwiększenie atrakcyjności gospodarstw pasiecznych w naszym województwie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.