|

22 sierpnia odbędzie się XXII Dzień Świętokrzyskiej Truskawki

Truskawki

Wydarzenie o godzinie 11.40 rozpocznie uroczysty korowód z wieńcami sprzed Centrum Tradycji na stadion sportowy, gdzie odbędzie się msza święta. W programie artystycznym od ok. godziny 14.00 m.in. koncert Gospodarze – Gościom, występy wokalne i taneczne, Konkurs Świętokrzyskie Deser EXPO, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą zalewajkę oraz kiermasz twórców ludowych. Nie zabraknie wesołego miasteczka i animacji dla najmłodszych.

W ramach XXII Dnia Świętokrzyskiej Truskawki odbędzie się spotkanie warsztatowo-informacyjne operacja pod nazwą „Truskawka Bielińska – rozpoznawalny produkt tradycyjny promujący obszary wiejskie oraz element lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.