|

Hodowla owiec Walizerskich szansą na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

     Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn.” Hodowla owiec Walizerskich szansą na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych”. W ramach projektu w dniach 08-11.05.2022 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej hodowli owiec walizerskich. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt ma na celu wprowadzenie hodowli gatunku zwierząt jakim są owce walizerskie. Uczestnikom wyjazdu zostaną zaprezentowane praktyczne strony hodowli, przybliżenie tematyki poprzez obserwację na żywo karmienia, udoju,  strzyżenia, pielęgnacji i utrzymania owiec walizerskich. Poprzez wyjazd studyjny do gospodarstwa hodującego owcę walizerską uczestnicy wyjazdu zdobędą wiedzę na temat korzyści jakie niesie ta hodowla jak i pozwoli to na zapoznanie się w praktyce z  różnorodnymi źródłami finansowymi z ich hodowli. Zwiększy to wprowadzenie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz rozwoju  obszarów wiejskich. Ponadto będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnej hodowli owiec walizerskich, agrotechniki, techniki rolniczej pomiędzy odbiorcami projektu a podmiotami aktywnie uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, jak również doskonałym impulsem do wprowadzenia hodowli owiec walizerskich.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu   II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.