|

Uprawa topinamburu, czyli zdrowie i piękno z natury sposobem na rozwój obszarów wiejskich

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że w dniach 14-15 października 2020r. nastąpi realizacja wniosku złożonego w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji realizowanej w 2020r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, pn.: „Uprawa topinamburu, czyli zdrowie i piękno z natury sposobem na rozwój obszarów wiejskich”.

W pierwszym dniu spotkania 120 uczestników operacji zapozna się z  tematem uprawy topinamburu, wymagań klimatyczno-glebowych, właściwościach energetycznych, wykorzystywania w gospodarstwie rolnym oraz właściwościach leczniczych. Natomiast w drugim dniu spotkania, w tzw. wyjeździe studyjnym, grupa 35 uczestników projektu zapozna się z funkcjonowaniem firmy Organic mieszczącej się w Sieniawie, która współpracuje z rolnikami i przetwarza topinambur.

Celem jest zwiększenie wiedzy wśród 120 mieszkańców obszarów wiejskich terenów województwa świętokrzyskiego na temat uprawy topinamburu oraz możliwości pozyskania dla niego rynków zbytu. Wiedza ta zachęci rolników do uprawy topinamburu, oraz do zagospodarowania trudnych w uprawie terenów rolniczych.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do rolników, domowników gospodarstw rolnych czynnie zaangażowanych w pracę w gospodarstwie, producentów rolnych oraz członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.