Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

Rolnictwo

Na terenie województwa prowadzi działalność 99 grup producentów rolnych, które zrzeszają ponad 2150 rolników. Są to grupy tzw. nieformalne, czyli nie zarejestrowane w rejestrze Wojewody. Z tej ilości 55 grup prowadzi działalność w produkcji roślinnej, 32 w produkcji zwierzęcej, 1 wyroby artystyczne (rękodzieło ludowe) a 11 działalność agroturystyczną. W naszym województwie funkcjonuje 317 indywidualnych gospodarstw agroturystycznych. W rejestrze wojewody zarejestrowanych jest 4 grupy producentów rolnych, w tym: 3 w produkcji roślinnej i 1 w produkcji zwierzęcej. Średnia przeciętna powierzchnia gospodarstwa towarowego wynosi ok. 10 ha.

Rolnictwo ekologiczne

Wspieranie rolnictwa ekologicznego

Obecnie w województwie świętokrzyskim produkcję metodami ekologicznymi prowadzi 1197 gospodarstw, z czego blisko 700 posiada certyfikat zgodności produkcji z zasadami rolnictwa ekologicznego

Produkcja ekologiczna jest prowadzona na powierzchni 10646 ha użytków rolnych.

Na terenie województwa powstały dwie grupy producentów metodami ekologicznymi:

·         Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA” w Kijach 

·         Powiatowe Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKOTEL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skupiają one głównie producentów warzyw i owoców metodami ekologicznymi. Grupy z powodzeniem występują na rynkach krajowych i zagranicznych, brały udział w największych targach rolnictwa ekologicznego BIOFACH w Niemczech, Międzynarodowe Targi „Polagra” w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „Ekogala” w Rzeszowie, itp.

 Na szczególną uwagę zasługuje Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKOTEL”, które zostało wpisane do rejestru w Urzędzie Marszałkowskim 20 maja 2009r. i działa w kategorii produkty rolnictwa ekologicznego.

W 2009 roku, w II edycji Konkursu  na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, organizowanego przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Gospodarstwo Pana Krzysztofa i Marianny Bednarz z Leszczkowa w gminie Lipnik, w powiecie opatowskim, zostało uznane przez Komisje Konkursową za najlepsze gospodarstwo w kraju, w kategorii ekologia i środowisko.

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazną środowisku produkcją rolniczą; przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz wytwarzania żywności zdrowej i najlepszej jakości; rolnictwo ekologiczne to obecnie bardzo popularna forma produkcji w krajach Unii Europejskiej.

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w ramach gospodarstwa, bazujący na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Z definicji tej wynika, że efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych jest silnie uzależniona od jakości warunków siedliskowych kształtowanych przez czynniki naturalne.
Wprowadzenie w roku 1999 dotacji do kontroli gospodarstw ekologicznych oraz po wstąpieniu do UE, dotacji do powierzchni użytków rolnych i kosztów kontroli znacznie zdynamizowało proces tworzenia gospodarstw ekologicznych. W województwie świętokrzyskim liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem wzrosła z 25 w 1997 roku, do 932 w roku 2007. W skali kraju. pod względem ilości gospodarstw ekologicznych nasz region zajmuje 4 miejsce. Najwięcej z nich położonych jest w powiatach: pińczowskim, kieleckim, starachowickim i ostrowieckim
Średnio na jedno gospodarstwo ekologiczne w roku 2006 przypadło 6200,00 złotych dotacji. Największe sumy trafiły do Włoszczowy (9418 zł), Sandomierza (7512 zł) oraz Skarżyska Kamiennej (6904 zł).
Zasadniczym celem rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim jest produkcja żywności o jak najwyższej jakości i wartości biologicznej, wolnych od syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów syntetycznych, żywnościi nieskażonej przez GMO.
Produkcja ekologiczna jest prowadzona na powierzchni  ponad 9000 ha użytków rolnych.
Wg oceny ŚODR w Modliszewicach około 5 % gospodarstw ekologicznych specjalizuje się w produkcji warzyw i roślin sadowniczych.
Aby sprostać wymaganiom rynku gospodarstwa ekologiczne muszą łączyć się w grupy producenckie. Aktualnie w naszym województwie w zakresie rolnictwa ekologicznego działają:
•    Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA”  – ekologiczne warzywa i owoce
•    Powiatowe Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKOTEL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ponadto na etapie rejestracji jest grupa producentów w powiecie koneckim i buskim a także działa kilka nieformalnych grup producentów warzyw lub owoców: borówki amerykańskiej, porzeczki czarnej, truskawki.

GMO. Czym są organizmy transgeniczne?
Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. genetically modified organisms) lub organizmy transgeniczne to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.
Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy:
•    zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie
•    do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów
•    wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku
Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie wprowadzenie genów pochodzących z innych gatunków, które nadają modyfikowanemu organizmowi pożądaną cechę, nie występującą u niego naturalnie.
Główne zastosowania modyfikacji:
•    zmodyfikowane mikroorganizmy są używane do produkcji pewnych substancji chemicznych, takich jak np. insulina
•    modyfikowanie roślin pozwala dodać/wzmocnić cechy zwiększające opłacalność produkcji

Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzy gatunek. Pierwszy "GMO "został stworzony w 1973 przez Stanley Cohena i Herberta Boyer'a. Najczęściej modyfikowane rośliny: kukurydza, pomidory, soja, ziemniaki, bawełna, melony, tytoń.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009