Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs dla rolników – przetwory roślinne i mieszane

06.09.2019

Świętokrzyska Izba Rolnicza ogłosiła nabór do Konkursu Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego – przetwory roślinne i mieszane” 2019.

Zadanie jest realizowane w oparciu o umowę z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich nr 10/OWŚ/2019 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

 W 2018 roku Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała po raz pierwszy konkurs dotyczący przetwórstwa żywności przez rolników w ramach działalności rolniczej. Konkurs nosił nazwę „Kuchnia świętokrzyska czaruje – Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka”. Celem konkursu było i jest nadal zachęcenie rolników do przetwórstwa wyprodukowanej przez siebie żywności i sprzedaż tych przetworzonych produktów z wartością dodaną jaką zyskują dzięki przetwórstwu. Stało się to możliwe, dzięki zmianie przepisów prawnych. Mianowicie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Ustawa wprowadza pojęcie Rolniczy handel detaliczny i pozwala podmiotom prowadzącym produkcję pierwotną, np. rolnikom, pszczelarzom w ramach tej działalności wytwarzać oraz sprzedawać bezpośrednio konsumentom końcowym surowce i przetworzone produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego jak i żywność zawierającą składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Surowce mogą pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

W roku bieżącym kontynuujemy konkurs pod nazwą „Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo w ramach RHD – przetwory roślinne i mieszane”. Mamy intencję kontynuacji konkursu w latach następnych. Widzimy taką potrzebę, jest to podyktowane potrzebą i chęcią promocji tego rodzaju działalności, co jest szczególnie istotne dla mniejszych gospodarstw, które mogą w ten sposób zagospodarować produkcję pierwotną i zwiększyć swoje dochody, niekiedy w sposób znaczący. Ze względu na możliwość przetwarzania różnorodnych produktów od roślinnych poprzez mieszane i zwierzęce postanowiliśmy podzielić produkty na grupy, gdyż trudno jest oceniać (porównywać) produkcję z takiej różnorodności.

Jakie produkty mogą wziąć udział w konkursie w roku 2019?

Do konkursu mogą się zgłaszać rolnicy i rolniczki oraz koła gospodyń wiejskich, którzy są wykonawcami przetworzonych produktów z własnych gospodarstw. Produkty te mogą być tradycyjne, oparte o wieloletnią tradycję, ale także nowe, interesujące, bazujące na lokalnych produktach z naszego województwa. W obecnej edycji mogą brać udział przetwory owocowe i warzywne oraz mieszane z udziałem owoców i warzyw. Przykłady takich produktów to wszelkie przetwory owocowe i warzywne oraz dania ale takie, które można zapakować i sprzedawać w tej formie np. na tackach lub w pojemnikach. W kategorii mieszane mieszczą się farsze, również z dodatkiem mięsa, sera czy grzybów, które mogą być prezentowane podczas konkursu jako gołąbki czy pierogi, knedle itp.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W etapie pierwszym – powiatowym należy zgłosić się do konkursu do Biura Powiatowego ŚIR lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając Kartę zgłoszeniową. Ostateczny termin złożenia Kart zgłoszeniowych to 27 września 2019r. Spośród zgłoszonych kart komisja wybierze, na podstawie kryteriów przedstawionych w Regulaminie Konkursu, 30 uczestników konkursu wojewódzkiego, którzy zostaną zaproszeni do prezentacji swoich produktów i poddani ocenie komisji wojewódzkiej złożonej ze specjalistów ds. żywienia i żywności. W tym etapie zostanie wybranych 10 najlepszych produktów, które otrzymają nagrody główne, stosownie do otrzymanej punktacji. Pozostali laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody pocieszenia. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają także zwrot kosztów przygotowania produktów do degustacji w wysokości 150 złotych każdy. Finał wojewódzki odbędzie się w pierwszej połowie października. Towarzyszyć mu będzie konferencja oraz degustacja produktów wystawianych w Konkursie dla uczestników konferencji i osób, które odwiedzą konkurs – dziennikarzy i zainteresowanych tematem RHD.

Informacje o Konkursie wraz z Kartą zgłoszenia i Regulaminem można uzyskać w biurach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w każdym powiecie oraz na stronie internetowej www.sir-kielce.pl. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, złożyć zgłoszenie w postaci Karty zgłoszenia , klauzulę RODO w terminie do 2709. 2019r. w biurach ŚIR osobiście, pocztą  lub e-mailem (biuro@sir-kielce.pl). Decyduje data wpływu do biura ŚIR. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego odbędzie się do 4.10. 2019r. Koordynatorem Konkursu jest Ewa Borycka- Gł. specjalistka ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, tel. 15/832 01 16,17, e-mail:ewaborycka@poczta.fm

 

  Materiał opracowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009