Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka

11.05.2018

W dniu 2 maja 2018 roku  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako „Partner KSOW” podpisał z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/OWŚ//2018 na realizację operacji pt.: „Świętokrzyska Kuźnia Smaków – lokalna marka” w ramach:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Zaplanowana wysokość kosztów kwalifikowalnych  operacji wynosi 66 990,71 zł.

Celem operacji  jest rozszerzenie oferty Świętokrzyskiej Kuźni Smaków wspierającej rozwój rynku żywności tradycyjnej i regionalnej oraz wzmocnienie ekonomiczne  i wizerunkowe  podmiotów ŚKS jako lokalnej marki.  Realizacja operacji  przyczyni  się do:

  1. Rozszerzenia oferty zdefiniowanych produktów tradycyjnych województwa świętokrzyskiego
    i potraw kuchni regionalnej oraz  zwiększenia ich rozpoznawalności poprzez wyróżnienie znakiem prawnie chronionym pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków.
  2. Wykorzystania potencjału kulinarnego ŚKS w kreowaniu produktów turystycznych gmin, powiatów, regionu.
  3. Zwiększenia dostępności do produktów tradycyjnych i kuchni regionalnej spod znaku ŚKS konsumentom, turystom oraz ich promocja.
  4. Zwiększenia wiedzy producentów, przetwórców z zakresu dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego oraz ich prestiżu i rozwoju osobistego.
  5. Kultywowania tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

Operacja skierowana jest do   rolników, przedsiębiorców, rzemieślników prowadzących przetwórstwo tradycyjne żywności,  wytwarzających wyroby tradycyjne  lub zainteresowanych  rozwinięciem takiej działalności oraz przedsiębiorców – właścicieli lokali gastronomicznych zainteresowanych  wprowadzeniem potraw kuchni regionalnej w ofercie żywieniowej  oraz gospodarstw agroturystycznych  prowadzących kuchnię regionalną z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego tj.: koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego i skarżyskiego. W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

-   promocja  ŚKS na  X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE w Kielcach  (20-22.04. 2018r.),

-   wyjazd studyjny dla  27 osób nt. „Kreowanie marki opartej na produkcie tradycyjnym i regionalnym na przykładzie doświadczeń podmiotów funkcjonujących w ramach szlaków kulinarnych woj. świętokrzyskiego i małopolskiego” (18-20 .06.2018r.),

-   certyfikacja podmiotów oraz nadanie marki  ŚKS (wrzesień/ październik 2018 r.),

-   promocja ŚKS poprzez wydarzenie pn. event promujący ofertę ŚKS oraz  poprzez stronę internetową www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl  (październik 2018r.)

Pełna informacja o planowanych zadaniach w ramach  operacji  dostępna  na stronie internetowej ŚODR Modliszewice  www.sodr.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009