Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

Seminarium "Zioła szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich"

06.09.2017

W dniu 17 lipca 2017 roku  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako „Partner KSOW” podpisał z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 11/2017 na realizację operacji pt.: „Zioła szansą aktywizacji  mieszkańców obszarów wiejskich” w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                           Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy                     Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
                                    na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
                                    na lata 2014-2020
                         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaplanowana wysokość kosztów kwalifikowalnych  operacji wynosi  23 196,14 zł.
Operacja realizowana jest w ramach działania „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

W ramach operacji zostanie zorganizowany 3 - dniowy wyjazd studyjny dla 30 rolników z województwa świętokrzyskiego po Małopolsce w dniach 22 -24 września br. Jego celem jest:
- aktywizacja rolników  na rzecz podejmowania dodatkowych  inicjatyw służących rozwojowi gospodarstw, w tym tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
- nabycie wiedzy z zakresu  uprawy, suszenia  i wykorzystania ziół jako źródła dochodu i pomysłu na rozwój zawodowy,
- promowanie wykorzystania ziół w żywieniu, poprawie estetyki zagród i wsi, ofercie agroturystycznej,
W ramach wyjazdu zaplanowano między innymi wizyty w gospodarstwach zielarskich zrzeszonych na szlaku Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami, przedstawienie wszechstronnego wykorzystania ziół w gospodarstwie agroturystycznym, edukacyjnym,  kuchni, medycynie niekonwencjonalnej, kosmetyce, estetce zagrody oraz  wskazanie  nowoczesnych form  ich sprzedaży.

Pełna informacja o planowanej operacji  dostępna na stronie internetowej ŚODR Modliszewice 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009