Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

Żywność od rolnika wprost do konsumenta

23.08.2017

W dniu 17 lipca 2017 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza  jako "Partner KSOW" podpisała z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/2017 na realizację operacji pn. "Żywność od rolnika wprost do konsumenta" o charakterze informacyjnym i promującym Rolniczy Handel Detaliczny w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 19 675,25 zł.

Operacja została zrealizowana w ramach działania "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja polega na organizacji Konferencji informacyjno-promocyjnej dla około 100 osób oraz warsztatów przetwórczych w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach dla ok. 35 uczestników.

Celem tych działań jest: dostarczenie wiedzy uczestnikom nt. możliwości prawnych i organizacyjnych przetwarzania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, skrócenie łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych, poprzez zwiększenie wartości dodanej.

Realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji rolników zainteresowanych przetwórstwem, a docelowo do zwiększenia wartości dodanej w dochodach gospodarstw rolnych. Jak wynika z sygnałów płynących od delegatów Świętokrzyskie Izby Rolniczej istnieje zapotrzebowanie na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przetwarzania żywności w zgodzie z przepisami prawnymi, w tym także finansowymi.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009