Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

Szkolenia i wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD-ów

03.08.2017

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje projekt „Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników lgd województwa świętokrzyskiego”, którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników lgd będących członkami Świętokrzyskiej Sieci LGD, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń w obszarach:
a)    wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze:
•    małego przetwórstwa lokalnego lub
•    obszarze rozwoju zielonej gospodarki, lub
•    w obszarach innych niż wskazane powyżej;
b)    promocji jakości życia na wsi lub promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
c)    upowszechniania wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
d)    upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
e)    finansowania działalność lgd, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Realizacja projektu pozwoli na zapoznania się przedstawicieli lgd z wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, co przełoży się na zwiększenie aktywności mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na tych terenach.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych cykl trzech, dwudniowych seminariów/szkoleń oraz wyjazd studyjny na Łotwę w celu pozyskania zagranicznego partnera do projektu współpracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli wszystkich lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony www.swietokrzyskielgd.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009