Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie

English 
baner

Plan działania

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz niniejszych wytycznych, MRiRW jako Jednostka Centralna KSOW, we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, opracowują Plan Działania KSOW na lata 2007 - 2013.

Plan Działania zawiera co najmniej:

 • cele;
 • charakterystykę grup docelowych;
 • identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • wyszczególnienie działań obowiązkowych i fakultatywnych dla Jednostki Centralnej KSOW ,16 Jednostek Regionalnych i innych partnerów zaangażowanych w KSOW,
 • określenie sposobu zarządzania siecią;
 • opis trybu wymiany doświadczeń i „know-how";
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia i działania;
 • określenie procedury dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
 • budżet;
 • sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW;
 • kontrole.

Jednostka Centralna we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, co najmniej raz w roku dokonują weryfikacji Planu Działania i w razie potrzeby dokonują stosownej aktualizacji.

Jednostka Centralna po uzgodnieniach, opracowuje i przekazuje Jednostkom Regionalnym Roczny Plan Działań na dany rok kalendarzowy.

Plan zawiera:

 • opis działań, które zostaną podjęte w danym okresie oraz spodziewane rezultaty;
 • harmonogram działań;
 • budżet;
 • wskazanie podmiotów realizujących zadania lub sposób wyboru wykonawców.

Każda Jednostka Regionalna, na podstawie Rocznego Planu Działania tworzy własny Roczny Regionalny Plan Działania, którego zakres pokrywa się z lokalnymi potrzebami. Roczny Regionalny Plan Działania, Regionalne Jednostki przekazują do Jednostki Centralnej w terminie: do końca września roku poprzedzającego, w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi KSOW.


Plan działania na lata 2008-2009

Plan działania na lata 2010-2011 

Plan działania na lata 2012-2013

Plan działania na lata 2012-2013 - 4 SR KSOW

Plan działania na lata 2012-2013 - SC i SR KSOW

Plan Działania na lata 2012-2013 - pierwsza strona

Uchwała Nr 44

Projekt Planu Działania na lata 2014-2015

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009