|

Realizacja operacji pn. „ Pogłaskać alpakę- Hodowla alpak- Sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim”

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „ Pogłaskać alpakę- Hodowla alpak- Sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim”.

W ramach projektu w dniach 07-08.06.2021 r. zorganizowana zostanie konferencja w Pińczowie oraz wyjazd studyjny do Krzelowa, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej hodowli alpak. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt ma na celu  wprowadzenie hodowli nowego gatunku zwierząt jakim są alpaki. Uczestnikom konferencji i wyjazdu zostaną zaprezentowane praktycznej strony hodowli przybliżenie tematyki poprzez obserwację na żywo karmienia, udoju,  strzyżenia, pielęgnacji i utrzymania alpak. Poprzez wyjazd studyjny 45 osób do gospodarstwa AS Alpaki w miejscowości Krzelów zdobędą wiedzę na temat korzyści jakie niesie ta hodowla jak i pozwoli to na zapoznanie się w praktyce z różnorodnymi źródłami finansowymi z hodowli alpak. Zwiększy to wprowadzenie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz rozwoju  obszarów wiejskich. Ponadto będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnej hodowli alpak, agrotechniki, techniki rolniczej pomiędzy odbiorcami projektu a podmiotami aktywnie uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, jak również doskonałym impulsem do wprowadzenia hodowli alpak.